Ky Thuat Vinh Long

CHÀO MỪNG TẤT CẢ QUÍ-VỊ VIẾNG THĂM TRANG NHÀ

 

  Kính chúc Quý Thầy Cô, Bạn hữu, Thân hữu KTVL Gia quyến một mùa Giáng-Sinh an-bình một năm mới an-khang, thịnh-vượng!

Xem KTVL Hội-ngộ trên du thuyền 2008

* Trang nhà * Lịch sử * Sinh hoạt * Kỷ niệm * Danh sách * Thông tin * Liên lạc * Tản mạn * Diễn đàn

 

 

CỐ VẤN

Quý Cô: Nguyễn thị Nhiều, Lê thị Thu Vân, Nguyễn thị Ngọc Anh

Quý Thầy: Nguyễn văn Hoa, Nguyễn Hữu Cang, Phạm Huy Nhật.

BAN TỔ-CHỨC

Trần văn Ri, Huỳnh Xuân Trọng, Nguyễn Minh Thu,

Huỳnh Ngọc Anh, Lê Quốc Trinh & Phạm thị Minh Nguyệt, Hình Thành Phúc, Trương văn Còn, Đường Vũ Đạt

 

Webmaster: huongnam1@yahoo.com

* Trang nhà * Lịch sử * Sinh hoạt * Kỷ niệm * Danh sách * Thông tin * Liên lạc * Tản mạn * Diễn đàn