THƯ MỜI
 
Trân trọng kính mời:
 
__________________________________________
và gia-quyến hay thân-hữu về tham-dự KỸ-THUẬT VĨNH-LONG Hội-ngộ được tổ-chức vào hai ngày 01 và 02 tháng 9 năm 2007 tại Orange County ( Los Angeles CALIFORNIA)

1.DẠ TIỆC: 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm Thứ  Bảy 01 tháng 9 năm 2007 tại :  
*
RAMADA PLAZA HOTEL  
10022 Garden Grove Blvd.  
Garden Grove, CA 95035  
Tel. (714) 534-1818

Quư-vị có-thể mướn pḥng tại Hotel nầy . Xem website: http://www.ramadaplaza-anaheim.net/ (giá Đặc-biệt cho KTVL: $ 65 /1 đêm .)
2.PICNIC
: 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều Chủ nhật 02 tháng 9 năm 2007 tại : 
*
MILE SQUARE REGIONAL PARK  
16801 Euclid  
Fountain Valley, CA 95035  
Tel. (714) 973-6600  

Chi phí ẩm thực cho 2 ngày là $75.00/ một người. (Trẻ em dưới 7 tuổi miễn phí). Nhớ mang theo KTVL Tshirt (hoặc sẽ mua nếu chưa có)
Thư mời nầy có trong Website KTVL(trang Thông-tin ): http://www.kythuatvinhlong.com

Phiếu Hồi Báo Tham-dự

 Họ và Tên :  ___________________________________________Số phone :   Home:_______________________ Cell:____________________________ 
Địa-chỉ _____________________________________________________________________________
 
Số người tham dự :_____Check or Money Order ủng hộ: $_______.00
Check or Money Order number: ________
(Xin trả cho TIEN NGUYEN)

(Xin gửi Phiếu Hồi Báo Tham-dự và Check hoặc Money Order trước ngày 30 tháng 6 năm 2007 để tiện sắp xếp):

To: TIEN NGUYEN  
201 Doverfield Dr.  
Placentia, CA 92870  

Liên-lạc: 1.NGUYEN VAN TIEN (714) 993-0465 (H) or (714) 624-2534 (C) Email: Tienhq402@yahoo.com 
2. TRAN THANH THIEC (714) 468-2329 
3. NGUYEN HIEN UT (714) 527-1287 
4. LE VAN LIEU (714) 391-1941 
5. HINH THANH PHUC (415) 760-6980 


THIỆP MỜI

FROM:  Ban Tổ-chức
Gia-đ́nh Kỹ-Thuật Vĩnh-Long

Ban Tổ Chức thiết tha mong đợi sự hiện diện của tất cả quư vị Giáo Sư , quư Anh Chị Em cựu học sinh KTVL cùng quư quyến và thân hữu. Sự tham dự đông đủ của quư vị sẽ là nguồn khích lệ lớn lao cho BTC, và cũng là nguồn hạnh phúc của tất cả chúng ta sau bao năm xa cách nơi đất khách quê người.  

V́ chúng tôi chưa có đầy đủ danh sách của các ban khắp nơi, xin quư Anh Chị vui ḷng giúp Ban Tổ Chức chuyển Thư Mời này đến quư Anh Chị khác.  
  
Trân trọng kính mời,  
Ban Tổ Chức

Gia-Đ́nh Kỹ-Thuật Vĩnh-Long

 

Vui ngày Họp mặt  01-02 tháng 9 năm 2007

 

 

TO :