Thầy VÕ-HOÀNG-MINH sinh ngày 27 tháng 6 năm 1940, mất ngày 15 tháng 12 năm 2008 tại Houston ( Texas)

Nguyễn Văn Búp (KTToán/1966-1971)
Sinh ngày: 02.05.1951
Mất lúc 14 giờ ngày 23 tháng 3 năm 2009 ( nhằm ngày 27 tháng 2 năm Kỷ Sửu) tại nhà số 55 đường 14/9 F5, TXVL. Tỉnh Vĩnh Long
Hưởng Dương: 59 tuổi

NGÔ-BÁ-LỢI ( K.T.TOÁN (1967-1972)
Đã tạ-thế tại Canada sau Tết Nguyên-Đán 2009, hưởng dương 57 tuổi ( 1952-2009)

ĐỖ THỊ KIM-XUYẾN KTVL ( Em của thầy Đỗ Hồng Phúc) tạ thế tại Việt Nam vào lúc 1.30 sáng ngày
Sunday 27/09/2009
Hưởng dương 53 tuổi

 

Kỹ Thuật Vĩnh-Long chia buồn Nhạc-sĩ Tâm Anh

Nhạc-sĩ Tâm-Anh tên thật là Trần-Công-Tâm ( niên trưởng Khóa đầu tiên của Trường Kỹ-thuật Vĩnh-Long). Tâm Anh đã từ-giã cõi đời ngày 18 tháng 6 năm 2006

Quí Thầy Cô và Các bằng hữu KTVL vô cùng thương tiếc
và thành kính phân ưu cùng tang quyến

H1: " Ông TRƯƠNG VĂN LỢI ( học sinh KT Toán - KTVL 1965-1970 đã từ trần tại Mỹ )&được an táng ngày 26.3.2007 ( tại đất nhà Tân Hạnh , Long Hồ , Vĩnh Long ) ." H2: Anh NGUYỄN VĂN CHƠI do lâm bệnh nặng , đã từ trần lúc 13 giờ 15 phút ,
ngày 06-6-2007 , (nhằm ngày 21-4 Âm lịch) .

Huỳnh-Trung-Thệ
học-sinh kỹ-thuật Toán 1965-1970  
sanh ngày 22 tháng giêng năm 1952 tại Vĩnh-Long 
đã từ-trần tại bệnh-viện Karlsruhe (Đức-Quốc)  
mất ngày 23 tháng 8 năm 2011
Lễ an-táng ngày 30 tháng 8 năm 2011 tại Karlsruhe 
Hưởng-dương 59 tuổi .

 Bằng hữu  PHẠM  VĂN  PHƯỚC  sanh năm Mậu Tý  1948 tại Vĩnh Long , là cựu h/s KTVL  năm 1962-1967

Trở lại Trang Kỷ-niệm

<bgsound src="catbuitinhxa[1].asx" >