Chương Trnh

Picnic Hội Ngộ

Chủ Nhật September 25, 2005.

 

 

 

 

9:00 - 10:00 AM Cho mừng Thầy C, Thn hữu v

bằng hữu cng gia đnh.

Chụp ảnh lưu niệm.

 

10:00-11:00 AM Sửa soạn thực phẩm.

Bắt đầu ăn trưa.

Nhm Tổ chức cảm tạ qu Thầy

Qu C, qu bằng hữu v gia đnh

Gửi qu tặng cho qu Thầy C, v

Qu cm ơn bằng hữu.

 

11:00-5:00 PM Picnic Tm Tnh Hội Ngộ với Qu Thầy

Qu C v bằng hữu.

Ty nghi bế mạc.

Hẹn gặp lại KTVL Hội Ngộ lần tới!