Chương Tŕnh

Đêm Hội Ngộ

Thứ Bảy September 24, 2005.

 

 

3:00 - 4:00 PM  Chào mừng Thầy , Thân hữu

                           bằng hữu cùng gia đ́nh.

                           Chụp ảnh lưu niệm.

4:00 - 5:15 PM   Khai mạc

                            Lễ chào Quốc kỳ.

                            Một phút mặc niệm về ngôi

                            trường thân yêu của chúng ta,

                            qúy thầy đă quá văng quư

                            bằng hữu đă nằm xuống.

5:15 - 5:30 PM   Dạ tiệc khai mạc                         

5:30 - 8:30 PM  Vài phút về KTVL năm tháng qua

                             với quư thầy, bằng hữu

                             tham dự hôm nay …!

8:30 - 10:30PM Biểu quyết ngày Hội Ngộ tới.

                            Chia tay hẹn gặp Picnic ngày mai!

Mặc niệm để tưởng nhớ đến:

Thầy cố Hiệu Trưởng: Kim Chân Bùi Duy Trầm

Thầy: Văn Pḥng, Đặng Thanh Hoàng, Ngô Văn Chất,

         Trịnh Văn Mười Hai.

 : Tống Khánh Vân, Kim Thi

 Bằng hữu:  1/- Trần Văn Minh        2/- Trần Đắc Điệp

                  3/- Ngô Chí Thành       4/- Đặng Văn Chấn

                  5/- Triệu Minh Quang   6/- Hồ Chiến

                  7/- Đỗ Văn Mến           8/- Nguyễn Ngọc A

                  9/- Nguyễn Kim Sơn   10/- Trần Khắc Duy

                 11/- Hồng