Ở đâu có Anh em Kỹ-thuật là có sinh-hoạt dù là đang ở trại cấm!

 

LƯU NIỆM
(Bấm vào Hình nhỏ sẽ thấy Hình lớn)

Hình 1:

Tại trại cấm Thái Lan năm 1991: Sinh- hoạt định-kỳ của Gia-đình Kỹ-thuật.

Từ trái qua phải:
a. Trương Ngọc Diệp: Hội phó đặc trách ngoại-vụ
b. Lý-Quốc-Tuấn: Hội phó đặc trách nội-vụ
c. Đặng Vĩnh Thạnh: Hội trưởng
d. Đinh văn Thìn: Hội viên
ĐẾ-TÀI:.... với niềm hy-vọng rằng sau khi các thân-hữu nhận được tin 16 Hội-viên Gia-đình Kỹ-thuật hiện diện tại trại cấm nầy... chẳng lẽ anh em không đáp lời mời vang vọng hay sao? Thái-Lan 20/1/1991


Hình 2:

Gia-đình Kỹ-thuật tại Thái-Lan năm 1991

Từ trái qua phải:
Hàng đứng:
1. Huỳnh Hữu Thịnh: cựu HS KT Long Xuyên
2. Tăng Trúc Sơn: cựu HS KT Vĩnh-Long
3. Mai Đức Hiếu: cựu HS KT Huế
4. Lý Quốc Tuấn : cựu sinh-viên Bách-khoa
5. Đặng Vĩnh Thạnh: cựu sinh-viên CĐSP/KNG
6. Trương Ngọc Diệp: cựu sinh-viên CĐSP/ĐN
7. Phan thị Thu-Hương cựu sinh-viên KT Cần Thơ
8. Trần văn Được: cựu HS KT Cao-Thắng
Hàng ngồi:
1. Chea Hồng Huê: cựu HS KT Vĩnh-Long
2. Nguyễn văn Thảo: cựu HS KT Huế
3. Nguyễn văn Phước:cựu HS KT Cao-Thắng
4. Hoàng Trọng Hanh HV/D Dự
5. Đinh văn Thìn: cựu HS Nông Lâm Súc
6. Nguyễn Thanh Phong: cựu HS KT Long Xuyên

 

Trở lại KTVL WebSite Trang Sinh-hoạt