Tại nhà Anh-Chị Trương-Hớn-Trung ở Orange County ( Los Angesles) trước khi xuống tàu

Mọi người chuẩn-bị lên tàu (Sept 1, 08)

Trên boong tàu trước giờ tàu khởi-hành ra khơi

Chiều xuống dần...

Vài cảnh đẹp bên trong tàu Carnival Paradise

Mọi người chúc mừng cho Thầy Cô Bình-Nhiều và Thầy Cô Bai-Vân

Buổi sáng trước giờ rời tàu bằng cano để viếng đảo Catalina

Trên đường tới Mexico

Đến Catalina ngày trước và ngày sau tới Ensenada, Mexico.

Thành-phố Ensenada, Mexico với thắng cảnh Blowhole.

Trở về Tàu Carnival sau khi đến Mexico. *Ngày 5 tháng 9 (Sept 5, 08), ăn sáng buổi cuối cùng & lấy hình chụp chung trước khi rời tàu về nhà.

Party tại vườn cây trái nhà anh Thiếc ( tối 5 tháng 9. 2008)

***

Xin chân-thành cảm-ơn quý Anh-Chị Hoàng-Châu, Thanh-Thiếc, Anh-Tuấn, Việt-Thủy đã đóng góp hình ảnh
để hoàn-thành trang Web nầy.

Tường-thuật của Giáo-sư Nguyễn t. Nhiều

Bài viết của Hương-Nam

Trang Sinh-hoạt KTVL

Diễn-đàn KTVL

<bgsound src="camondemnay.asx" >