(Hình ảnh Hội-ngộ 2006 từ Huỳnh Ngọc Anh)

H1: Anh Ri nói chuyện không mệt-mõi với Gia-đình & Thân-hữu KTVL trong khi Anh Còn " hình như hơi mõi tay!" H2: Gia-đình KTVL chụp hình lưu-niệm với Thầy Cô P.H. Nhật

H3: Sinh-hoạt tự-do ngoài trời: tùy ý trò chuyện, chụp hình, hoặc đàn, hát ...H3: Anh Ri bắt tay Anh Tiên để bàn giao Hội-ngộ 2007. H4: Anh Tiên "can-đảm" nhưng còn hồi-hộp!

 

 

(Hình ảnh Hội-ngộ 2006 từ Nguyễn Anh Tuấn)

H1 : Gian hàng áo KTVL Tshirts với 3 sizes.H2 & H3: Các Anh chụp hình với nhau và lưu-niệm với Thầy Nhật, Thầy Bai & Cô Vân. H4: Chị Vân + Nhung chuẩn-bị trong bếp.

H1: A Chị Trung & A.Chị Tuấn( phía trước) Nam+Nhung (Phía sau) H3: Lưu-niệm với Thầy Cô P.H.Nhật H4: A Ri bàn-giao Hội-ngộ 2007 cho A. Tiên (Orange County)

 

 

Xem trang kế: hình ảnh Hội-ngộ từ "Nhiếp ảnh gia" Lê-Trí-Tín

 

trở lại trang SINH-HOẠT

 

<bgsound src="lienkhuctuoihoctro[1].asx" >