CHƯƠNG-TRÌNH DẠ TIỆC của GIA-ĐÌNH KỸ-THUẬT VĨNH-LONG ngày HỘI-NGỘ Saturday 1/9/07 tại RAMADA PLAZA HOTEL ( ORANGE COUNTY )

 

  • 6:00 pm - 6:30 pm: đón tiếp quan khách
  • 6:30 pm -7:00 pm: chụp hình, trò chuyện
  • 7:30 pm: 1. Khai-mạc Hội-ngộ 2007

2. Nghi lễ: chào cờ , mặc niệm

3. Diễn văn khai-mạc của Trưởng Ban Tổ-chức Hội-ngộ 2007

4. Giới thiệu Quý Thầy Cô tham-dự và mời một vị Giáo-sư phát biểu cảm tưởng

5. Phát biểu của Đại-diện Ban Điều-hành Gia-đình KTVL

6. Phát-biểu của một cựu học-sinh KTVL

  • 8:00 pm: Dạ tiệc và văn-nghệ
  • ( xin liên-lạc 2 MC Nguyễn thị Hường (Texas) và Ngô Thanh Hoàng( San Jose) về những tiết-mục Karaoke, Nhạc sống, Kể chuyện, Phát biểu…để tiện việc sắp-xếp chương trình Văn-nghệ)
  • 9:30 pm: Cắt bánh mừng Gia-đình KTVL Hội-ngộ 2007, tiếp tục Văn-nghệ, Dạ vũ …
  • 11:45 pm: Lời cảm tạ của Ban Tổ-chức
  • 12:00 pm: Bế mạc

CHƯƠNG-TRÌNH PICNIC ngày Sunday Sept-02-2007 tại Mile Square Regional Park

10:00 am : Gia-đình KTVL và Thân hữu đến

10:30 am : Sinh hoạt picnic

4:00 pm : Chấm dứt Chương Trình Hội-ngộ 2007

(GHI CHÚ: Trang phục đề-nghị:
NGÀY DẠ HỘI: Nam: veston ;Nữ: áo dài, áo dạ-hội, vest
NGÀY PICNIC: nón và KTVL Tshirt)


(Mẫu Bản tên được chị Huỳnh-Ngọc-Anh thiết-kế và tặng cho những quý-vị có tên trên Danh-sách KTVL Hội-ngộ 2007)

CHƯƠNG-TRÌNH HẬU HỘI-NGỘ 07

Kính mời Quý Thầy Cô và Cựu học-sinh KTVL còn ở lại Orange County sau ngày Picnic tham-dự :

CHƯƠNG TRÌNH HỘI-NGỘ TIẾP-TỤC( OPTIONAL) ( tự túc bởi cựu học-sinh KTVL)

TỐI Sunday: 2/9/09

7:00 pm Cơm tối và nghe nhạc tại nhà hàng MÂY BỐN PHƯƠNG (Trong RAMADA HOTEL)

SÁNG Monday : 3/907

9:00 am Điểm- tâm tại Nhà hàng Hương Vỹ

11:30 am : Chia tay hẹn ngày tái ngộ.

DANH-SÁCH THAM-DỰ KTVL HỘI-NGỘ 2007

Trở lại Diễn-đàn KTVL

Trang Thông-tin KTVL

 

 

<bgsound src="huongxua.mid" >