H1.Ba chàng KTVL tươi-cười chào đón mọi người * H2: Bàn tiếp-tân*H3: Anh Cho ký quỹ yểm-trợ*H4:Các chị:Liểu, Nguyệt, Quí, Anh

H1:Thầy trò chụp hình Hội-ngộ H2:Những "nhân-vật" nhiệt tình! H3:Thầy Nhật phát-biểu H4:Vài vị trong Ban Tổ-chức & Ban Điều-hành

H1: Thầy Bình đọc bài thơ Chào mừng H.ngộ H2: T.B. Tổ-chức giới-thiệu vài vị đã góp sức cho Hội-ngộ. H3&4: HNam phỏng-vấn C Nhiều&ATiên.

H1: Gian-hàng thức ăn hấp-dẫn H2: ACHườngHùng H3: A Đ.Quang biểu-diễn khẩu cầm.H4: Hnam được ông xã tặng hoa!(A T-Hoàng đang đàn)

H1: Chiếc bánh Hội-ngộ thật to và đẹp! H2: TB Tổ-chức, A Tiên mời Cô Vân chuẩn-bị lát cắt đầu-tiên!H3:Các chị phụ cắt bánh H4: AC HHHoàng

* H1: TC Nhật * H2: TC Nhiều * H3: AC Trương-Hớn-Trung, Chị Vinh, AC T.-Hoàng. * H4:Các Chị:Thủy, Nguyệt, Hường với Cô Nhiều

H1:AC Trung (Chủ trạm Hội-ngộ 07)H2:A Thu, ACLiêu MồH3:ACTuấn H4:CácA:Liễu, Sang, Ri&Thầy Sỏn:thứ 2(Tqua P)

*H1: Thầy Cô với cựu học sinh*H3: TC Vân, TC Nhiều, T. Cang, T. Sỏn, T. Xuân* H3: TCVân,AThiếc*H4: Trước nhà AC Trung-Nguyệt

*H1: AC Quyền ,A Cho (ngồi) 4 anh: Thiếc, Tín , Phúc, Nam * H2: Thầy Sỏn, Thầy Xuân. *H3: AC Liễu+Cúc * H4: ATrọng, A.ToànTrung

H1: AC Sang. H2: AC LTTrung với Cô Nhiều, H3: Chị Vân ( Phu-nhân A. Phúc) H2: (T qua P)A Nhật Hoàng, A Phúc, A. Tín bàn-luận về Hội-ngộ 08

H1: AC Châu-Hoàng đang "săn-sóc" nhau! H2&3: ..bên 2 mâm thức ăn thật đẹp H4:..trong khi AC Hà Đăng còn đang mơ-mộng!...

Gia-đình KTVL trong công-viên với đồng-phục áo mũ KTVL trước dãy nhà mát.

H 1&2: Chuẩn-bị ăn trưa ở Picnic * H3:ChịThiếc, Chị Tiên *H4: Chị Huyên, Chị Thiếc

H1: Xe đạp cút kít với TBình, C Nhiều, T Bai, C Vân, TC Nhật*H2: AC Thiếc, AC Đ Hà*H3:AC ĐQuang,ATín, CTuấn, CPhúc*H4: Hnam,CHoàng

H: 1,2,3 Giờ phút văn-nghệ và nghỉ-ngơi dưới bóng cây* H4: A Thanh- Hoàng đàn hoà tấu với tiếng kèn của A Đăng Quang

H1:* ATrung, T Nhật, A Nam, T Bai *H2: Các anh đang "hội-họp" tại nhà AC Trung. *H3&4: Tại quán phở trước khi chia tay

H1&2: Ghé vào quán mít: Nguyệt ( Trung), Hnam, Châu-Hoàng, Cô Nhật H3: TC Nhật và TC Vân trên tuyến đường xe van Châu-Hoàng

Bye bye!

XEM BÀI VIẾT của CÔ NHIỀU

XEM BÀI VIẾT của NGÔ THANH HOÀNG

XEM BÀI VIẾT của HƯƠNG-NAM

 

<bgsound src="ngayvuinamay.mid" >