Kinh tham Niên Trưởng Tran văn Ri,
  Hom nay,em goi danh sach dot 1 qua Tet ve cac Anh .
  Vi con dang lien lac mot so ban khac nua va se bo sung
them sau.Qua Tet khi Co Nhieu ve,em se goi toan bo danh
sach ve cac Anh voi ban chinh .Mong cac Anh hieu cho.
  Em xin thay mat cac ban thanh that cam on cac Anh da
nho den Thay Co va ban minh o VN.Nguyen xin on tren ban nhieu on
lanh den gia dinh cac Anh, chuc cac Anh nam moi nhieu
thang loi moi.
  Nguyet Anh,