GIA-ĐNH KỸ-THUẬT VĨNH-LONG
Quỹ Tương Trợ - September 24 & 25, 2005
Hnh Thnh Phc phụ-trch chi & thu
Tn người chi & thu L do chi v thu Thu Chi
Huỳnh Văn Quang Ủng hộ Quỹ Tương Trợ ( Check) $ 50.00
Nguyễn Anh Tuấn Ủng hộ Quỹ Tương Trợ ( Check) + $50 received Feb 06, 2006 $ 100.00
Liu Mồ Ủng hộ Quỹ Tương Trợ $ 100.00
La Quốc Đạt Ủng hộ Quỹ Tương Trợ $ 100.00
Đường Vũ Đạt Ủng hộ Quỹ Tương Trợ $ 100.00
Tn Cần Sanh Ủng hộ Quỹ Tương Trợ $ 50.00
Huỳnh Xun Trọng Ủng hộ Quỹ Tương Trợ $ 50.00
H Văn Đăng Ủng hộ Quỹ Tương Trợ $ 50.00
L Thnh Nam Ủng hộ Quỹ Tương Trợ $ 100.00
Nguyễn Minh Thu Ủng hộ Quỹ Tương Trợ $ 100.00
Bi Đức Tnh Ủng hộ Quỹ Tương Trợ $ 100.00
Nguyễn Thanh Tạo Ủng hộ Quỹ Tương Trợ $ 100.00
Hnh Thnh Phc Ủng hộ Quỹ Tương Trợ $ 100.00
Huỳnh Ngọc Anh Ủng hộ Quỹ Tương Trợ $ 50.00
Trần Văn Ri Ủng hộ Quỹ Tương Trợ $ 100.00
V Thnh Phố Ủng hộ Quỹ Tương Trợ $ 100.00
Mai Qưới Chẳng Gởi gip Chẳng đang nằm bệnh viện tại CầnThơ $ 100.00
L Nguyệt nh Gởi gip qu Bằng Hữu v Qu Tết cho qu Thầy C dịp Tết tại VN. $ 700.00
Ghi Ch: Xin đừng phổ biến ngai gia-đnh KTVL - Đa Tạ !!!
Tổng Số $ 1,350.00 $ 800.00
Quỹ cn lại $ 550.00
Update on: 4/22/2006 0:37